Novák Robert Lev
Nad propastí
Kočka

     
 
 
,Zvíře' — díte. Myslíte, že nic vám po něm není?
A já pravím, že jest velké ve svém utrpení. —

V mlýně měli kočku Lízu, starou, ale vzornou,
s krysami se potýkala s vášní neúmornou.

Každé ráno kořist svoji ještě čerstvou v tlamě
přinášela ukázati bodré panímámě.

Ale dnes jen na dvoře se v staré bedně krčí,
mláďátka tři něžně líže, spokojeně vrčí...

„Zase nové nadělení! Nač jich tolik míti?
Postačí, když necháme jen jedno mladé žíti,

aby chudák stará Líza útěchu v něm měla,
na ostatní svoje děti snáze zapomněla.

Ty je, Barčo, musíš vzíti, nemohu je sama
zabíti, vždyť, můj ty Bože, jsem přec také máma.

Dvě z nich vyber, ale jdi s tím někam za stodolu,
aby Líza ušetřena byla toho bolu.“

Barča hrubou rukou z bedny první kotě vzala,
stará kočka udiveně za ním zamňoukala.

— Moje kotě, milé kotě, kam tě Barča nese? —
Divnou úzkostí jí srdce mateřské se třese.

Vzpomíná, jak často dříve, když jí vzali děti,
našla je pak, běda, mrtvé za stodolou v smetí...

Za chvíli zas druhé kotě Barča z bedny tahá,
marně kočka žárlivě svou tlapkou po něm sahá.

S trojnásobnou láskou dítě poslední teď líže,
ale bolest nevýslovná v srdci jejím hryže.

Nevyčká, až nenasytná, bídná lidská ruka
dovrší své zhoubné dílo, její děsná muka.

Starý hřbet svůj divě zkřiví, hrozivě srst zježí,
skok — a její třetí mládě v krvi vlastní leží.

Mrtvé potom hrdě nesouc ve špičaté tlamě,
klade svoji vzácnou kořist k nohám — panímámě...
 
 
 
Novák Robert Lev (zemřel 1916), ze sbírky Nad propastí.
(řekli byste, že ta báseň pamatuje tři století?)