Bez cookies je omezený přístup! Bez COOKIEs je omezený přístup!

Komentáře Slovník

Nápověda k Fóru

Jméno/Nick - je povinné, ale stačí zkratka. Určuje diskutujícího. Anonym je považován za SPAM a odfiltrován. Jméno nemá být dlouhé. Roboti sem občas nasypou hromadu smetí, proto je jméno delší než 30 znaků považováno za jeden z příznaků SPAMu.

E-mailová adresa - není povinná. Při vložení se samočinně změní na krypto-adresu, např. "uzivatel(zavinac)domena(tecka)cz", abychom nedávali zbytečně šance automatickým posílačům reklam (krypto-adresu si člověk, na rozdíl od automatu, snadno převede). Pokud je mailová adresa uvedena, pak se u diskusních příspěvků zobrazuje jméno modře a kliknutím se vyvolá posílání soukromých mailů, kde si ovšem musíte adresu ručně upravit na regulérní tvar. E-mailovou adresu stačí vypsat jednou, při dalších příspěvcích se samočinně převezme z předchozího příspěvku téhož autora.

Další informace (Info:) - jsou nepovinné a když je neuvedete, převezmou se z vašeho minulého příspěvku. Pouze když to chcete vynulovat, vložte sem "???" (jen tři otazníky).

Text vzkazu - musí být uveden. Vzkazy bez textu nemají smysl, takže je automat nezobrazí a neukládá.

Kontrolní číslo - musí být uvedeno, protože je hlavní obranou proti robotickým posílačům reklam. Je tu foneticky (!) zapsaná číslovka, kterou je třeba převést na číslo zapsané (arabskými!) ciframi. Tohle totiž roboti nedovedou a sami se odfiltrují.

Tlačítko "Ukázat výsledek" - slouží k předběžnému zobrazení vzkazu, tak jak bude uložen. Vřele doporučuji zobrazit si příspěvek před definitivním odesláním - vychytáte spíš chyby a překlepy (přitom není třeba uvádět kontrolní číslo).

Tlačítko "Poslat příspěvek" (komentář) - slouží k odeslání vzkazu. Nejprve ale vyplňte vše co chcete uvést a toto tlačítko stiskněte až nakonec! Je vhodné nejprve si projhlédnout výsledek (viz výše) a odeslat až bezchybný text.

K tématu: (jen u hlavního fóra) - zde uvádějte diskusní téma. Vzhledem k tomu, že jsme lidé chybující a děláme občas překlepy, je výhodné převzít již použité téma. Buď klepnutím na shodné téma libovolného předchozího příspěvku, nebo ze seznamu dosavadních témat, nacházejícího se o řádek níž (kliknutím na šipku si seznam rozvinete a kliknutím na některé téma je převezmete do svého příspěvku). Pro jistotu je zde zpravidla předvoleno poslední použité diskusní téma. Pozor - pokud spletete téma, nedostane se do správné tématické diskuse, kam patří! U tématických diskusí se téma jen zobrazuje pod hlavičkou, ale neurčuje se.

Témata: (jen u hlavního fóra) - Seznam dosud použitých témat obsahuje šipku, která jej rozvine. Seznam je setříděn abecedně (none znamená neuvedeno).

Jen téma: (jen u hlavního fóra) - umístěná vedle seznamu témat slouží k výběru příspěvků s takto nastaveným tématem (musí být nastaveno kliknutím v seznamu!)

Zobrazovat po: Umožňuje trochu měnit počet zobrazovaných příspěvků. Normálně je nastavena zlatá střední cesta, menší počet se rychleji natahuje, větší počet může mít výhodu přehlednosti.

Filtr: (Výběr:) - Umožňuje určit filtr. Zobrazují se jen příspěvky, které tento text obsahují buď v tématu, nebo v textu. Smazáním tohoto pole se vracíme do nefiltrovaného výpisu.

Zobrazit od: Během prvního vyvolání se zobrazí vždy nejčerstvější příspěvky. Můžete si ale vybrat, od kterého nejvyššího ID dolů budou příspěvky zobrazovány.

Ovládání filtru na reklamy: (zobrazovat-nezobrazovat) přepnete jedině v hlavní stránce, kde je to umožněno jen návštěvníkům s více než 5 návštěvami (eliminují se tím náhodní nezletilci, neboť filtr je nastaven především kvůli nim).

Speciální znaky: při ukládání příspěvků jsou HTML tagy zrušeny, aby nenarušovaly formát Fóra. Místo nich můžete použít speciálních skupin znaků:

Legenda:

Smajlíky a pod.:

Následující obrázky se normálně posunou vlevo!

@QV

@QU

@QL

@QH

@QP

@KD

@QS

@QD

@QW

@QX

@O

@€0

@€1

@€2

@€3

@QJ

@SP

@QR

@QN

@QK

@QE

@QG

@QF

@KU

@KK

@KR

@K€

@K

@TY

@T

@QM

@QA

@QB

@QI

@QQ

@QY

@QC

@QT

@QO

@QZ

@Q€2

@Q€3

@Q€4

@Q€5

@AP

@Q€6

@BE

@S

@Q€7

@Q€8

@Q€9

@Q€0

@Q€C

@Q€D

@Q€F

@Q€G

@Q€B

@Q€H

@Q€L

@Q€M

@Q€N

@Q€P

@Q€Z

@Q€K

@Q€Q

@ZT

@ZM


@ZP

@ZZ

@ZS

@ZR

@ZA

@ZK

Následující obrázky mohou být i v textu.

:-X

:-)

:-(

:-D

:-E

:-O

;-)

8-)

8-(

:=)

:PC:

(*)

(!)

(?)

(|)

 Za kód lze přidat znaky:
'-'(zmenši), '+'(zvětši), '«'(vlevo) a '»'(vpravo)

"@-" = Nadpis
"@¨" = Nadpis
"@+" = Centrovaný řádek
"@=" = Centrovaný Notice
"@#" = Zarovnat vpravo
"@(" = sem přijde obrázek


"*R"=nový řádek
"*P"=nový řádek s odstupem
"*H"=purpurová čára, odsazení
"@H"=modrá čára, text zleva
"@§"=silná modrá čára
"@<" = Počátek tabulky
"@[" = počátek řádku tabulky
"@_" = střed tabulky
"@§" = pravý střed tabulky
"@]" = konec řádku
"@>" = konec tabulky
"@l<"= Počátek tabulky vybarvené lime
"@y<"= Počátek tabulky vybarvené yellow
"@w<"= Počátek tabulky vybarvené white
"@r<"= Počátek tabulky vybarvené red
"@a<"= Počátek tabulky vybarvené aqua
"*B"tučné"*/B",     "*I",kurzíva"*/I",
"*S"škrtnuté"*/S",     "*U",podtržené"*/U",
"*C"středěné (text i obrázek)"*/C",
"*K",tučné+podtržené"*/K",
"#§"=silná čára
"°" = tvrdá mezera
"@,"=nový řádek+clear
(Apostrof je třeba psát jako "&apost;"!)Po zavináči:
@a=#00cccc@b=#0000cc@c=#22a010@d=#1e80cc
@f=#cc00cc@g=#006000@i=#4b0062@k=#000000
@l=#00cc00@m=#600000@n=#6b3513@o=#606000
@p=#600060@q=#cc8500@r=#cc0000@s=#b0b0b0
@t=#006060@v=#dd70dd@w=#ffffff@x=#daa520
@y=#cccc00

Každou změnu barvy je třeba ukončit   @.  

(zavináč-tečka)
jinak bude text barevný do konce příspěvku.


Vlajka (příklad): @~cz§~

"@~"=počátek vlajky
+ zkratka státu (viz vlajky...)
+ "§~"=konec vlajky


"@I" = počátek obrázku 400px uprostřed, (obrázky kliknutím mění velikost)
"@L" = počátek obrázku 200px vlevo,
"@R" = počátek obrázku 200px vpravo,
"@A" = počátek obrázku 100px vpravo,
"@M" = počátek mini-obrázku 50px vpravo,
"@N" = počátek mini-obrázku 50px v textu


Chcete-li sem umístit obrázek z jiného webu, použijte konstrukci:


@R//adresa.webu/nazev-obrazku-bez-koncovky@J

(Název webu je bez "http:", příp. "www.")

(případně @I,@L,@R,@A,@M,@N ... @J,@G,@P)


"@J"=konec obrázku JPG,
"@G"=konec obrázku GIF,
"@P"=konec obrázku PNG,


"@%"=další text nutno zvýraznit myší
"§%"=totéž bez vysvětlení
"@°"=konec zvýrazněného


° = tvrdá_mezera (nedovolí ponechat předložky na konci řádku - částečně se doplní automaticky),

°° = ° (pokud chcete použít znak °, musíte ho zdvojit),

@@ = @ (pokud chcete použít znak @(zavináč), musíte ho zdvojit.

Vložení vlastního obrázku: Vložení obrázku si vyžádáte tím, že do textu (nejlépe dopředu) umístíte klíč, který vás vyzve k uploadu obrázku. Je to jako když chcete vkládat obrázek z cizího webu, jenže jméno obrázku bude uvedeno znaky "@U".

Například: @R@Ujmeno-obrazku@J (pokud jméno neuvedete - @R@U@J, nějaké se vygeneruje...).

Pak se objeví známé okénko pro vyhledání souboru ve vašem počítači ("Procházet...") a příspěvek nelze odeslat, dokud buď nesmažete klíč, nebo požadovaný obrázek nevložíte.

Do příspěvku nedávejte více než dva obrázky, jinak se Vám namixují, až je nikdo od sebe nedostane. Pozor, obrázky se při přejetí myší zvětší (což neplatí pro ty, kdo mají vypnuté javascripty). V případě umístění znaků   @,   bude text příspěvku pokračovat až pod obrázky. Jinak totiž text obrázky oblévá, což znamená, že při zvětšení obrázku myší se s ním dějí hrůzostrašné věci.

HTML tagy jsou obecně považovány za nebezpečné, proto jsou v tomto fóru ignorovány. Výjimkou jsou následující tagy (již při zadání se však změní na náhražky uváděné hvězdičkou):
*R (= <br>) - nový řádek (převede se na nový řádek),
*P (= <P>) - nový odstavec - nový řádek s větším odsazením. Vznikne i když nový řádek zdvojíte - nadbytečné řádky se pak seškrtají.
*B (= <B>) - tučný text až po */B (=</B>).
*U (= <U>) - podtržený text až po */U (=</U>).
*I (= <I>) - kurzíva až po */I (=</I>).
*K (= <B><U>) - podtržený tučný text až po */K.

*C (= <center>) - centrovaný text až po */C (=</CENTER>).

*H (= <HR>) - vloží oddělovací čáru.

@H (= <HR>) - vloží oddělovací čáru.

V příspěvcích se může vyskytnout text, který by prozrazoval děj a zkazil tak veškerá překvapení. Tento text je možné uvést takto:

(SPOILER) ukrývaný text (/SPOILER)

V tomto případě se "ukrývaný text" nezobrazí, místo něho se tam objeví závorka "(spoiler)", přičemž "ukrývaný text" se objeví jen jako bublinková nápověda při najetí myší.

Pro neslušné přispěvatele je tu něco, co umožňuje přispívat i těm, kdo si libují v jadrných českých výrazech. V°tomto Fóru si nikdo nemusí křečovitě hrát na "slušňáky", na druhé straně není dobré kazit mládež nevhodným výrazivem. Můžete vyhovět obojímu, něco jako byla svého času (pamatujete?)  Whis-cola  - pro alkoholiky i abstinenty, jen je to třeba vhodně podat.

Předpokládejte, že chcete použít nějaké jadrné slovo a přitom nepřinést pohoršení. Pak vložte příspěvek takto upravený:

Celkem nezávadný text, obsahující víceméně ojedinělý #|Vsprostý #||slušný#0 výraz.

Při tomto uspořádání dostanou všichni, kdo mají nastavenou "dětskou pojistku" (anebo si prostě nepřejí dostávat Vulgární výrazy) pouze onen slušný výraz, kdo si blokování zrušili, dostanou sprostý výraz. Vlk se nažere, koza zůstane celá... Chce to jen správně obalit oba výrazy (slušný i neslušný) do klíčových znaků (zde v návodu to jsou ty zelené). Počátek vynechávaného úseku se označí: #|V, počátek nahrazujícího úseku (opačného kritéria) #|| a konec obou úseků #0.

(Mezi námi - tohle už delší dobu funguje ve vtipech. Některé jsou zkrátka pro všechny a zobrazují se podle nastavení "dětské pojistky" různě. Díky společnému modulu úprav se to dá používat i ve Fóru.)

Vynechávané úseky jsou označeny: V = vulgární, S = sexistické, D = drastické, B = proti velkému Bratrovi.

Pro slušné přispěvatele přibyla ještě jedna možnost: Všimněte si, že Váš poslední příspěvek (pokud je zobrazený jako první) bývá od jisté doby označen obrázkem smrtky. Co to znamená? Inu, nic jiného než že můžete svůj poslední příspěvek smazat, například když v něm dodatečně objevíte překlep. Pak se dá udělat následující operace: svůj příspěvek zvýrazníte myší a pomocí CTRL+C přenesete do schránky (clipboardu). Pak kliknete na smrtku a když příspěvek zmizí, vložíte text ze schránky znovu do formuláře jako text nového příspěvku. Opravíte, co jste chtěli změnit, nezapomeňte doplnit zbývající pole a můžete opravený příspěvek odeslat místo vadného.

(Lepší možnost je ovšem odeslat příspěvek na ukázku (tlačítkem "Ukázat výsledek"), kdy jen uvidíte, jak se zobrazí a můžete jej ještě opravovat a učesat, než ho fixačním tlačítkem vložíte definitivně.)

Pozor! Smrtka funguje pouze pro Váš poslední příspěvek (musí být tedy nahoře a musí být označený obrázkem smrtky). Jakmile se nad ním objeví příspěvek někoho jiného, smrtka se už neobjeví.

// Vzhledem k existenci několika zatvrzelých hulvátů jsem na tomto fóru zavedl ještě jednu skupinku znaků. Slouží k oddělení textu, který jim má zůstat neviditelný. Když ve svém příspěvku uvedete skupinku §§*§§, bude zbytek textu (včetně této skupinky) pro hulváty neviditelný. Nač je zbytečně dráždit a dávat jim náměty k plivání jedu? Pro běžné účastníky se v tomto místě objeví znaky //, takže vědí, že by na následující text neměli reagovat jinak než stejně, tedy také "utajeně".

Největší hulváti už se tu vůbec neobjevují (tomuto opatření se říká BAN). Tady je to trochu jinak: robotek Emailek jejich příspěvky ukládá, ale vidí je jen oni sami. Ať si navzájem notují, ale ostatní návštěvníky Fóra tím neotravují. Budiž jim země lehká!


Nakonec perlička

- zkratky, jak se zobrazí, když je použijete. Ne hned, ale po najetí myší se objeví nápovědná bublina s textem.

Zde jsou tedy rozepsané zkratky:


2B||!2B = To Be Or Not To Be = Být či nebýt?

4U = For You = pro tebe

4YEO = For Your Eyes Only = Jen pro tvé oči = Přísně tajné

2L8 = Too Late = příliš pozdě

2H4Y = Too Hard For You = je to pro tebe moc těžké?

ACAB = All Cops Are Bastards = všichni poldové jsou bastardi

AFAICT = As Far As I Can Tell = pokud mohu říci

AFAIC = As Far As I'm Concerned = co se mě týká

AFAIK = As Far As I Know = pokud se nepletu, pokud vím

AFAIR = As Far As I Remember = pokud si vzpomínám

AIS = As I Said = jak už jsem řekl

AKA = Also Known As = také známý jako

ASAP = As Soon As Possible = hned jak to půjde

ATB = All The Best = vše nejlepší

ATM = At The Moment = právě teď

AYH = Are You Here? = jste tady?

AYOR = At Your Own Risk = na vlastní nebezpečí

AYW = As You Wish = jak si přeješ

B2T = Back To Topic = zpátky k věci!

B4N = Bye For Now = zatím čau!

B4 = Before = před

BFN = Bye For Now = zatím čau!

BAN = Banned = zakázaný, nedovolený

BDU = Brain Dead User = bezmozek

BION = Believe It Or Not = věř si tomu nebo ne

BLM = Black Lies Matter = záležitost lží černých

BOW = Best Of World = nejlepší na světě

broskvovin = broskev=peach, takže peachoviny

BTW = By The Way = mimochodem

DND = Do Not Disturb = neruš!

DIY = Do It Yourself = udělej si sám

DNR = Do Not Resuscitable = neoživitelný

DRY = Don-t Repeat Yourself = neopakujte se

EOD = End Of Discussion = konec diskuse

EOF = End Of File = konec souboru

EOM = End Of Message = konec zprávy

EOT = End Of Topic = konec tématu

F2F = Face To Face = tváří v tvář

JFYI = Just For Your Information = jen pro vaši informaci

FAQ = Frequently Asked Questions = často kladené otázky

FIFO = First In First Out = kdo dřív přijde, ten dřív mele

FUMTU = Fucked Up More Than Usual = v prdeli více než obvykle

FU = Fuck You = jdi do prdele

FYI = For Your Information = pro vaši informaci

G8 = Gate = brána

GFN = Good For Nothing = dobrý k ničemu, pro kočku

GNSD = Good Night Sweet Dreams = dobrou noc, sladké sny

GOK = God Only Knows = to ví jen pánbůh

GSMB = Galaktické Společenství Myslících Bytostí

GW = Good Work = dobrá práce

GTB = Go To Bed = jdu do postele

GS = Go Sleep = jdu spát

hovnot = To není překlep!

HSIK = How Should I Know = jak to mám vědět?

HTH = Hope This Help = doufám, že to pomůže

Howgh = Howgh! = Domluvil jsem! (a už se k tomu nechci vracet!)

HU = I Hate You = nesnáším tě

HDYD = How Do You Do = jak se máte (představování)

I2 = I Too = já taky

IAE = In Any Event = v každém případě

IANAL = I Am Not A Lawyer = nejsem právník

ICQ = I Seek You = hledám tě

IC = I See = jo, vidím, aha, rozumím

IDC = I Don't Care = nezájem

IDK = I Don't Know = nevím

IIRC = If I Remember Correctly = pokud si správně pamatuji

ILU = I Love You = miluji tě

IMO = In My Opinion = podle mého názoru

IMAO = In My Arrogant Opinion = podle mého arogantního názoru

IMCO = In My Considered Opinion = podle mého uváženého názoru

IMHO = In My Humble Opinion = podle mého skromného názoru

IMNSHO = In My Not So Humble Opinion = podle mého neskromného názoru

IOW = In Other Words = jinými slovy

KO = Knock Out = vyřadit (viz box)

kríč = kríča = něco mezi krávou a píčou

LMAO = Laughing My Ass Off = poseru se smíchem

LMFAO = Laughing My Fucking Ass Off = poseru se smíchem

LOL = Laughing Out Loud = hlasitý smích

L8R = Later = později

L2P = Learn To Play = Nauč se to hrát!

M2 = Me Too = já taky (mě taky)

Mary Sue = Mary Sue = superhrdinka, nejlepší, nejkrásnější, všechno umí, všechno může (u mužů: Old Shatterhand)

MYOB = Mind Yout Own Business = hleď si svého!

N8 = Night = dobrou noc!

N/A = Not Available = nedostupný

NAK = Not Acknowledged = nesouhlasím

OMG = Oh My God = Ach můj Bože!

OMW = On My Way = na cestě

OSPOD = Odbor Sociálně Právní Ochrany Dětí = český Barnevernet

OTOH = On The Other Hand = na druhé straně

OT = Off Topic = to není k věci

PaL = Pravda a Láska

PEBKAC = Problem Exists Between Keyboard And Chair = problém se nachází mezi klávesnicí a židlí

PIN = Personal Identification Number = osobní identifikační číslo

PLS = Please = prosím

QED = Quod Erat Demonstrandum = Což mělo být dokázáno (lat.)

ROFL = Roll On Floor Laughing = válím se po podlaze smíchy

ROTFLOL = Roll On The Floor Laughing Out Loud = válím se po podlaze s hlasitým smíchem

ROTFL = Roll On The Floor Laughing = válím se po podlaze smíchy

RIP = Rest In Peace = Odpočívej v pokoji (pod náhrobkem)

RTM = Read The Manual = přečti si návod

RTFM = Read The Fucking Manual = přečti si konečně ten zasraný návod

SAF = See Attached File = viz příloha

SNAFU = Situation Normal, All Fucking Up = normální situace: vše v prdeli

SRY = Sorry = omlouvám se

SWEIN = So What Else Is New? = Co je ještě nového?

TBD = To Be Done = ještě je nutno udělat

TGBADQ = Try Google Before Asking Dumb Question = zkus Google, než se začneš blbě ptát

TGIF = Thank God It's Friday = díky Bohu, že už je pátek!

TBH = To Be Honest = abych byl upřímný

THX = Thanks = děkuji

TINA = There Is No Alternative = nic jiného není možné

TLDR = Too Long, Didn't Read = moc dlouhé, nečetl jsem

TTT = This Time Tomorrow = zítra touhle dobou

U2 = You Too = tobě taky

UR = You Are = vy jste

USB = Universal Serial Bus = univerzální seriová sběrnice

UTFG = Use The Fucking Google = podívej se na Google!

W8 = Wait = počkej

WAID = What An Interesting Development = zajímavý vývoj událostí!

WTF = What The Fuck = co to sakra je?

WTG = Way To Go = tak se to má dělat!

To je zatím všechno!